Dubsla

2 yıl önce

Endüstrileşen Her Şey Çirkinleşiyor ve Kirleniyor Dediğimiz 5+ Kurum v.b. (Kolektif İçerik)

1392Eğitim yuvaları adı altında sevimlileştirilmeye çalışılan Okullar

Sosyal ve ekonomik sebeplerle şehir nüfusunun hızlı artışı; hızlı sanayileşmeyi, plansız ve düzensiz gelişmeleri de beraberinde getirmektedir. Hızla artan çok katlı betonarme binalar, plansız yapılaşma, yeşil alanların azlığı, mevcut alanların da imara açılması, bina ve fabrika yapımında bilinçsiz yer seçimi gibi problemler ve bunların getirdiği diğer sıkıntılar insanlığın ortak sorunu hâlini almıştır. Kalkınma, sanayileşme ile özdeşleştiğine göre sanayileşme kaçınılmaz bir hedef olmuştur. Ancak sanayileşmenin de çevre problemlerine yol açtığı görülmüştür. Fabrikaların kuruluş yerlerinin yanlış seçimi, geri teknolojilerin kullanılması, baca gazlarının arıtılmadan atmosfere bırakılması gibi sebepler havanın kirlenmesini artırmıştır.AZMqRf1d38c

Ma guarda un po’ chi si mette di mezzo quando si devono aumentare le pene per la coierzronu.. il partito dei ladri… ( e lo stesso scommetto avverrà col falso in bilancio). Strano che ci sia questo articolo su questo giornale, anche se ovviamente da questo articolo non si capisce quasi nulla di quello che in realtà è successo! E chi si abbervera solo da questa fonte magari penserà pure che Alfano stia difendendo gli italiani!

Ma guarda un po’ chi si mette di mezzo quando si devono aumentare le pene per la coierzronu.. il partito dei ladri… ( e lo stesso scommetto avverrà col falso in bilancio). Strano che ci sia questo articolo su questo giornale, anche se ovviamente da questo articolo non si capisce quasi nulla di quello che in realtà è successo! E chi si abbervera solo da questa fonte magari penserà pure che Alfano stia difendendo gli italiani!


Benzer İçerikler